Paginakop Corona

Uitleg over jouw factuur

Uitleg over jouw factuur

De kosten voor jouw behandelingen worden door Parnassia Groep gefactureerd, middels een DBC, aan jouw zorgverzekeraar. De afkorting DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie.

Diagnose Behandel Combinatie

Een DBC geeft een overzicht van alle activiteiten die voortkomen uit jouw zorgvraag. Bij activiteiten kun je denken aan intakecontacten, behandelcontacten en telefonische contacten, maar ook een opname in de kliniek, deeltijdbehandeling en in sommige gevallen dagbesteding en trajectbegeleiding. Ook werkzaamheden van behandelaren en/of begeleiders die voor jou niet direct zichtbaar zijn vallen hieronder. Denk daarbij aan het rapporteren over jouw behandeling, gehouden behandelbesprekingen en contacten met derden, zoals de huisarts etc. Al deze activiteiten bij elkaar vullen de DBC met tijd. De uiteindelijke rekening van de DBC wordt bepaald door de hoeveelheid tijd die de behandelaren tezamen hebben besteed aan jouw behandeling. De startdatum van jouw DBC (welk jaar) is zeer belangrijk. Een DBC start bij het eerste directe contact (telefonisch of persoonlijk) dat je met ons hebt. De zorgverzekeraar verrekent met jou het verplicht eigen risico (verhoogd met het eventueel vrijwillig eigen risico) van het jaar waarin jouw DBC is gestart. Het kan voorkomen dat je pas ruim een jaar na de start van jouw behandeling een rekening ontvangt van jouw zorgverzekeraar.

Een DBC duurt maximaal 365 kalenderdagen. Daarna wordt deze vervolgd wanneer je nog in behandeling bent, of wanneer je uit behandeling bent (al eerder) afgesloten. Na maximaal 365 kalenderdagen sturen wij een factuur/zorgnota naar de zorgverzekeraar. Wanneer je langdurend in zorg bent bij ons, versturen wij jaarlijks een factuur/zorgnota.

Vraag of klacht over jouw factuur/zorgnota

Neem gerust contact met ons op wanneer je een vraag of klacht heeft over jouw factuur/zorgnota.

Infographic Jouw ggz-kosten 

URL NOG PLAASTEN IN DOWNLOAD URL jouw-ggzkosten.pdf