Paginakop Corona

Klachtenfunctionarissen per regio

Klachtenfunctionarissen per regio

We hebben twee klachtenfunctionarissen die elk een regio van Nederland voor hun rekening nemen. Daarnaast hebben we voor patienten van dr. Leo Kannerhuis nog een derde klachtenfunctionaris.

Regio Haaglanden en Noord Holland, Utrecht en Gouda en de rest van Nederland:

Guido van het Erve; 088-357 76 60 of klachtenfunctionaris@parnassiagroep.nl

Rijnmond, Brabant en Zeeland:

Diana Masthoff 088-357 76 60 of klachtenfunctionarisantes@parnassiagroep.nl

Leo Kannerhuis:

mevrouw L. de Boon; bemiddeling@quasir.nl of 06 48 44 55 38